Εταιρία

Μια ομάδα νέων ανθρώπων με όρεξη για προσφορά, καταξιωμένοι επαγγελματικά, ενώσαμε τις δυνάμεις μας ώστε με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, στην οργάνωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων που αφορούν: τουρισμό, αθλητισμό, πολιτισμό, προβολή Τσακώνικης κουλτούρας, συνέδρια, διαφήμιση , έντυπους οδηγούς, να προσφέρουμε στον τόπο μας.