ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τεχνικός Υπεύθυνος Αγώνων
Ηλιας Πριόβολος

Υπεύθυνος Γραφείου τύπου και προβολής
Τσιγκαρας Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος Μάρκετινγκ – Διαφήμισης
Λαλουδάκης Δημητρης

Υπεύθυνη Γραμματείας
Βαβουράκη Κυριακή

Υπεύθυνος Εθελοντων
Παρασκευάς Νίκος

Υπεύθυνη Παράλληλων Διαδρομών
Ματίνα Δουζένη

Υπεύθυνος Συντονισμού – Φιλοξενίας 
Αλεξάνδρου Γιώργος